Tid: 1. februar 2022 kl. 18:00 – ca. 19:30

sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hall

1.Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

(Ingen forslag)

 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

        På valg er:
        Flemming Bolmgren. Steffen Hessellund. Søren Munkholt.

6.Valg af suppleanter

7.​ Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 
        På valg er revisorer: Peter Andersen, Carl C. Christensen

revisorsuppleanter.