Tid: 1. februar 2022 kl. 19:00 – ca. 20:30

sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hallund

1.Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

(Ingen forslag)

 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

        På valg er:
        Tommy Pedersen (modtager genvalg)
Casper Hansen (modtager genvalg)

6.Valg af suppleanter

På valg er:
Maria Kristensen (modtager genvalg)
Jonas Munkholt. (Modtager genvalg)

7.​ Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 
        På valg er revisorer:
Peter Andersen,
Carl C. Christensen

revisorsuppleanter.
På valg er:
Per Jørgensen