Dagsorden Årsmøde Jægerråd Brønderslev 26. januar 2022
Kl.18.00
(Brønderslevhallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev)

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke i 2021
 3. Grønne råd orientering
 4. Valg af formand
 5. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 6. Indstilling af to kandidater til HB og suppleanter
 7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 18. juni 2022.
 8. Indlæg fra kredsformanden Grethe Jacobsen
 9. Indlæg fra hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt
  Efter den ordinære dagsorden, holder Jagtfagligchef fra Danmarks Jægerforbund Niels Søndergaard, et indlæg.