Jagtudvalget i Hallund Jagtforening arbejder kontinuerligt for at skabe de bedste betingelser for vildtet. Det gælder såvel remisepleje, med henblik på at skabe de rette betingelser for vækst og yngelpleje, som fodring af vildtet gennem hele vintersæsonen.

Jagtudvalget tilrettelægger derudover alle foreningens fællesjagter.

Alle jagter der afholdes i Hallund Jagtforening annonceres på foreningens hjemmeside.

Jagtudvalget består af.

Morten Vinkler Nielsen.           tlf. 29632801
Tommy Pedersen                         tlf. 26801561

Opgaver:
Forestå gennemførelsen af jagterne jf. aktivitetsoversigten, herunder jagtparole, jagtledelse, og jagtafslutning med vildtaktion.
Optænding i brændeovn forud for mødetid, udrulning af kabel til lyset i jagtstuen.
Opsætning af skilte i skoven forud for jagten, uddeling af skovpatroner og afregning af afskudte patroner, uddeling af røde veste om nødvendigt.
Forestå tilkald af schweisshund og eftersøgning om nødvendigt.
Oprydning i jagtstuen og indsamling af kabel efter endt jagt.
Tilse fodertønder og opfyld om nødvendigt, gennem hele fodersæsonen.
Koordinering med kasseren omkring:
– Betaling for jagtdeltagelse.
– Føring af jagtjournal.
– Indkøb morgenbrød, smør, dram og små glas, samt øl/vand servietter og affaldsposer.
– Fremstilling af lotterisedler, salg heraf samt udtrækning af vindere.
– Indkøb af præmier til lotteri.
– Fremstilling af bukke- og hjortelodder fastsættelse af perioder og salg heraf efter lodtrækning.