I Hallund Jagtforening mener vi, at det er vigtigt, at den enkelte jæger er bevidst om – og ansvarlig for at vedligholde og udvikle sine skydefærdigheder. Flugtskydnings- udvalget tilrettelægger foreningens flugtskydnins-arrangementer og foreningens pokalskydning. Der tilrettelægges arrangementer som f.eks. ture på riffelbane m.m.. Uanset om man er en erfaren skytte eller om man er nytegnet jæger, der skal til at lære et nyt jagtgevær at kende, så er man velkommen til vores arrangementer. Foreningen stiller erfarne skydeinstruktører til rådighed, som rådgiver og vejleder. Derudover er der fokus på hyggeligt samvær med andre jægere.

Se i aktivitetskalenderen hvornår flugtskydninsarrangementerne gennemføres.

Flugtskydningsudvalget består af:

Søren Munkholt                 tlf. 24 22 88 53
Per Jørgensen                     tlf. 22 78 08 56
Morten Vinkler Nielsen   tlf. 29632801

Opgaver:
Klargøring af maskiner, opladning eller udskiftning af batterier om nødvendigt.
Indkøb af lerduer, og opladning i maskiner.
Tilvejebringelse af skydekort ved minimums beholdning.
Opstilling af ventelinje, klarlinje og skydelinje samt maskiner, affaldsspande og geværstativer.
Gennemførelse af skydningerne: Skydeledelse, udkast af duer samt registrering af skud og træfninger.
Opsamling af haglskåle og lerduer på krolfbanen efter hver skydning, samt bortskaffelse af affald.
Pokalskydning:
Forberedelser som ved øvrige skydninger samt opstilling af borde/bænke samt præmiebord med præmier og pavillon.
Indsamling af graverede pokaler fra tidligere vindere.
Gennemførelse af pokalskydningen jf. særligt program.
Grundig oprydning af haglskåle og lerduer på hele skydearealet efter endt skydning.
Oprydning i skurvogn og bortskafning af alt affald..
Opmagasinering af maskiner til næste sæson.
Koordinering med kasseren omkring:
– Salg af skydekort
– Indkøb af gas om nødvendigt, samt øl/vand, pølser, brød, ketchup, sennep, ristede løg,
 servietter, paptallerkner og affaldsposer til affaldsstativ.
– Tilberedning og salg af ovenstående øl/vand og pølser.
– Til pokalskydningen:
 Indkøb af præmier til pokalskydning 1, 2, og 3 præmier til hver klasse. Eliteskytter, A-skytter og
 B-skytter, samt præmier til bagduer, v-sideduer og Monte Carlo.
 Morgenbrød, smør, pålæg, dram og små glas, tallerkner, knive/gafler, duge til bordene og
 præmiebord
 Mad til frokost.
 Foranstaltning til afkøling af drikkevarer eksempelvis, kar, vand og is.