Author Flemming Bolmgren

Endelig dagsorden til generalforsamling

Tid: 1. februar 2022 kl. 19:00 – ca. 20:30 sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hallund 1.​Valg af dirigent. 2.​Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4.​Indkomne forslag. (Ingen forslag)  5.​Valg af… Continue Reading →

Indkaldelse til generalforsamling

Tid: 1. februar 2022 kl. 18:00 – ca. 19:30 sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hall 1.​Valg af dirigent. 2.​Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4.​Indkomne forslag. (Ingen forslag)  5.​Valg af… Continue Reading →

Dagsorden Årsmøde Jægerråd Brønderslev 26. januar

Dagsorden Årsmøde Jægerråd Brønderslev 26. januar 2022Kl.18.00(Brønderslevhallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev) Valg af dirigent Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke i 2021 Grønne råd orientering Valg af formand Orientering om bestyrelsens sammensætning Indstilling af to kandidater til HB og suppleanter… Continue Reading →

Årsmøde Jægerråd Brønderslev

Brønderslev HallenTidspunkt: onsdag d. 26. januar 2022 kl. 18:00 – onsdag d. 26. januar 2022 kl. 22:00 Registrering slutter fredag d. 21. januar 2022 kl. 17:59 Jægerråd Brønderslev inviterer til et spændende årsmøde 2022.  Bemærk: Du skal være medlem af en af… Continue Reading →

Midlertidigt formandsskifte

Da formanden er gået på sygeorlov, bestrider Tommy Pedersen formandsposten foreløbig til medio marts 2022.

Årets Pokalskydning

Skarp skytte

Hallund udmærkede sig ved årets kommunemesterskab. Holdet bestod af Thomas Sejlund, Per Jørgensen, Jan Rudbæk, Søren Munkholt og Jonas Munkholt. I juniorrækken vandt Jonas både trap og jagtskydningen. Stort tillykke

Husk Pokalskydningen på lørdag

Skydningen starter kl. 10:00. Der serveres morgenbrød 09:30 Husk at medbringe kaffe. vel mødt

Referat fra Generalforsamling

Referat generalforsamling Hallund Jagtforening d. 18. maj 2021  Valg af dirigent – Per Jørgensen blev valgt. – Per Jørgensen konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Herefter gennemgik Per dagsordenen. Flemming aflagde beretning om foreningens virke for året 2020…. Continue Reading →

Indkaldelse til Generalforsamling

Tid: 18. maj kl. 18:00 – ca. 19:30 sted: Klubhuset, Søndersig 25, Hallund Generalforsamlingen afholdes indtil videre udendørs, hvis der er mere end 10 personer. Endelig Dagsorden: 1.​Valg af dirigent. 2.​Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling…. Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2024 Hallund Jagtforening — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑