I den kommende tid, vil Danmarks Jægerforening afholde temaaftener om mårhund.
Den 10. oktober er Hjallerup Jagtforening vært for næste Temaaften i Kreds 1. 

Der er begrænset plads. Det er først til mølle, så tøv ikke med at melde til og sprede budskabet i egen kreds.

Tilmelding her: https://flexbillet.dk/dj-kreds1/event/avu95e/details//

Indbydelse vedr. regulering af mårhunden

Mårhunden er en invasiv art, der gør stor skade i naturen, dette gælder specielt de jordrugende

fugles æg og yngel.

Der bliver indrapporteret flere og flere observationer, hvilket tyder på en voksende bestand her

i det Nordjyske.

Derfor dette opråb til alle jagtforeninger og deres medlemmer, ja til alle jægere, lodsejere og

naturelskere.

Der tænkes afholdt møder med det formål at danne grupper af jagtforeninger/jægere med det

formål at aktivere så mange som muligt i bekæmpelsen af mårhund.

Følgende emner behandles på mødet.

Velkomst/indledning ved Elon Godiksen.

Mårhundens udbredelse og levevis v/Kristian Slyk.

Hvordan oprettes bait plads(foderplads) hvor sættes fælden og hvordan, hvilken madding

virker bedst.

Hvilke fælder virker bedst. v/Preben Røge.

Demonstration af vildtkamera og lokkekald specielt rettet mod mårhunden v/Dangate.

Fremvisning af fælder (Jagt-det)

Fremvisning af let transporterbar fælde, samt tegninger over fælder v/Kristian Slyk.

Med venlig hilsen

Danmarks Jægerforbund Kreds 1