1. Bestyrelsen er forpligtet til at aflyse generalforsamlingen, hvis den ikke lovligt kan afvikles på grund af forsamlingsforbuddet på 5 personer. Overtrædelse af forsamlingsforbuddet kan straffes med bøde, og foreningen kan pålægges strafansvar i henhold til straffeloven.
  2. Den siddende bestyrelse forsætter frem til den udsatte generalforsamling er afholdt, og en ny bestyrelse valg.
  3. Bestyrelsen er berettiget til at udsætte generalforsamlingen, hvis det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen indenfor myndighedens retningslinjer, herunder forsamlingsforbundet på 5 personer. Udsættelsen indebærer, at den indkaldte generalforsamling aflyses, og at der skal indkaldes til en ny (udsat) ordinær generalforsamling på den måde, som der almindeligvis indkaldes til ordinær generalforsamling.
  4. Der skal give meddelelse om en aflysning af generalforsamlingen på samme måde, som der blev indkaldt til generalforsamlingen.
  5. Den ”nye” ordinære generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt efter, at omstændighederne tillader det.