Den 10. og 17. April er fastsat som arbejdsdage i Hallund Jagtforening.

Mødestedet er Skarnvad kl. 10:00 begge dage.

For hver dag man deltager, bliver ens navn lagt i puljen og udtrækning sker på anden arbejdsdag. Selv om man har to lodder i puljen, kan man kun tildeles en bukkeplads. Prisen er 500kr for et Bukkelod.

Arbejdsopgaverne er mange, vi skal have fjernet hegnsstolper i skoven, og indhegning hvis tiden tillader dette. Desuden fjernet skurvognen i skydeterrænet hvis det går på plads med et nyt opholdsrum, og så skal vi have savet pil ned.

medbring derfor gerne arbejdshandsker sav/motorsav og tænger/hammer og lignende redskaber til opgaverne.