Aktivitetskalender 2023/24.
April.
–     1. Arbejdsdag lørdag d. 15. mødested Skarnvad kl. 10.00.
–     2. Arbejdsdag lørdag d. 22. mødested Skarnvad kl. 10.00.
Denne dag udtrækkes lodder til bukke og hjortejagt i foreningens jagtterræn. Man får en trækningsmulighed for hver dag man har deltaget. Altså en eller to navnesedler i hver trækningspulje, men man kan max få en plads i hver kategori.*
–    Flugtskydning onsdag d. 19. mødested Skarnvad kl. 18.00
–    Flugtskydning onsdag d. 26. mødested Skarnvad kl. 18.00
August.
–     Flugtskydning onsdag d. 9. mødested Skarnvad kl. 18.00
–     Flugtskydning onsdag d. 16. mødested Skarnvad kl. 18.00
–     Pokalskydning lørdag d. 19. mødested Skarnvad kl. 10.00
0930 — 10.00 morgenbrød til de morgenfriske, husk kaffe.
10.00 – 12.00 skydning til bagduer og venstre sideduer
12.00 – 13.00 pause med spisning.
13.00 Hovedskydning skydningen afsluttes med Monto Carlo.
Oprydning og derefter Præmieoverrækkelse og afslutning kl. ca. 16.30.
–    Kommunemesterskab lørdag d. 26. Hjallerup
Oktober.
–     Fællesjagt lørdag den 7. mødested Skarnvad kl. 08.30
— Fællesjagt lørdag den 28. mødested Skarnvad kl. 09:00
November.
–     Fællesjagt lørdag den 25. mødested Skarnvad kl. 09.00
December.
–     Fællesjagt lørdag den 16. mødested Skarnvad kl. 09.00
Januar 2024
–     Fællesjagt lørdag den 6. mødested Skarnvad kl. 09.00.
Hulknøse/Søheden tilmelding via flexbillet pris 150kr (tilmelding først i december)
— Fællesjagt lørdag den 20. mødested Skarnvad kl 09:00
Februar.
–  Generalforsamling tirsdag den 6. kl. 19.00 i Klubhuset på Søndersig.

Generelt
Pris på fælles jagter er 100 kr. for medlemmer.
Pris på fælles jagter er 150 kr. for gæster.
Alt vildt bliver solgt på auktion efter endt fællesjagt.

* bukkelodder koster 500kr. buk tilfalder skytte.
* Hjortelodder koster 250kr. og dyret afregnes med 30kr/kg brækket vægt og yderligere 500kr for hjorte større end spidshjort.