Aktivitetskalender 2022/23
April.
–     1. Arbejdsdag lørdag d. 9. mødested P-pladsen Hulknøse Plantage kl. 10.00.
–     2. Arbejdsdag lørdag d. 23. mødested Skarnvad kl. 10.00.
Denne dag udtrækkes lodder til bukke og hjortejagt. Man får en trækningsmulighed for hver dag man har deltaget. Altså en eller to navnesedler i hver trækningspulje, men man kan max få en plads i hver kategori.*
–    Flugtskydning onsdag d. 20. mødested Skarnvad kl. 18.00
–    Flugtskydning onsdag d. 27. mødested Skarnvad kl. 18.00
August.
–     Flugtskydning onsdag d. 10. mødested Skarnvad kl. 18.00
–     Flugtskydning onsdag d. 17. mødested Skarnvad kl. 18.00
–     Pokalskydning lørdag d. 20. mødested Skarnvad kl. 10.00
      10.00 – 12.00 skydning til bagduer og venstre sideduer
      12.00 – 13.00 pause med spisning.
      13.00 Hovedskydning skydningen afsluttes med Monto Carlo.
      Oprydning og derefter Præmieoverrækkelse og afslutning kl. ca. 16.30.
–    Kommunemesterskab lørdag d. 28.
Oktober.
–     Fællesjagt lørdag den 8. mødested Skarnvad kl. 8.30
November.
–     Fællesjagt søndag den 6. mødested Skarnvad kl. 8.30
–     Fællesjagt lørdag den 26. mødested Skarnvad kl. 9.00
December.
–     Fællesjagt lørdag den 17. mødested Skarnvad kl. 9.00
Januar 2023
–     Fællesjagt lørdag den 7. mødested Skarnvad kl. 9.00.
Februar.
Generalforsamling tirsdag den 7. kl. 19.00 i Klubhuset på Søndersig.

Generelt
Pris på fælles jagter er 100 kr. for medlemmer.
Pris på fælles jagter er 150 kr. for gæster.
Alt vildt bliver solgt på auktion efter endt fællesjagt.

* bukkelodder koster 500kr. buk tilfalder skytte. 
 Hjortelodder koster 250kr. og dyret afregnes med 30kr/kg brækket vægt og yderligere 500kr for hjorte større end spidshjort.