OBS!

2. Arbejdsdag lørdag d. 28/3. Mødested P-plads i Kommuneskoven kl. 10.00 ER AFLYST.

Derfor følger bestyrelsen i Hallund Jagtforening regeringens opfordring, for at minimere risikoen for spredning af corona virus og følger på bedste vis regeringens anbefalinger.

Vedr. Bukkelodder så finder vi en løsning engang i april.

Nye tiltag mod spredning af covid-19 i Danmark

Yderligere tiltag 17. marts 2020 med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Regeringen og myndighederne har i den seneste tid taget en række generelle tiltag, der kan mindske spredning af smitte med COVID-19 i samfundet. Det er i vid udstrækning vurderingen, at de tiltag, som allerede er taget, har haft en betydelig effekt på danskernes aktiviteter og adfærd.

Det er endvidere vurderingen, at de hidtidige tiltag har bidraget til at aflaste og afbøde belastningen af sundhedsvæsenet. Det er samtidig vurderingen, at yderligere initiativer vil forstærke denne effekt. Der tages på den baggrund nu yderligere tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.