Jagtudvalget i Hallund Jagtforening arbejder kontinuerligt for at skabe de bedste betingelser for vildtet. Det gælder såvel remisepleje, med henblik på at skabe de rette betingelser for vækst og yngelpleje, som fodring af vildtet gennem hele vintersæsonen.

Jagtudvalget tilrettelægger derudover alle foreningens fællesjagter.

Alle jagter der afholdes i Hallund Jagtforening annonceres på foreningens hjemmeside.

Jagtudvalget består af.

Casper Hansen.           tlf. 20 20 82 82
Flemming Bolmgren   tlf. 91 54 19 85

Opgaver: