1.Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag.
(ingen forslag)

 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Flemming Bolmgren
Søren Munkholt
Steffen Hessellund

6.Valg af suppleanter
På valg er:
Marie Kristensen 
Jonas Munkholt.

7.​ Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
På valg er:
Peter Andersen, 
Carl C. Christensen

8. Eventuelt